HARI ini saya keluar dari Malaysia hall (di mesir biasa dipanggil ARMA) seperti biasa. Hampir 15 minit ke jam lapan pagi gitu. Dan pagi-pagi di Cairo masih dingin. Hari ini pun dah masuk 8 April, tak lama lagi saya pasti... Continue Reading →