CINTA itu adalah hakikat.  Kita memberi, kita merasa, maka kita menyerahkan semua yang kita miliki kepada orang yang kita cintai, tanpa tersisa sedikit pun!

Abu Nashr al-Tusi, dalam Al-Luma` membahagikan al-mahabbah ‘cinta’ kepada 3 tingkatan darjat:

1. CINTA ORANG BANYAK (BIASA)

Iaitu mereka yang sudah mengenali Tuhan dengan zikr, suka menyebut nama-nama Allah dan mendapat kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan. Juga sentiasa ia memuji Tuhan.

2. CINTA PARA MUTAHAQQIQIN

Iaitu mereka yang sudah kenal pada Tuhan, pada kebesaranNya, pada kekuasaanNya, dan pada ilmuNya. Cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri seseorang dengan Tuhan.

Dengan demikian ia dapat melihat rahsia-rahsia yang ada pada Allah. Ia mengadakan dialog dengan Tuhan dan memperoleh kesenangan dari dialog itu. Cinta yang kedua ini membuat orangnya sanggup menghilangkan kehendak dan sifat-sifatnya sendiri, sedangkan hatinya penuh dengan perasaan cinta pada Allah dan selalu rindu pada-Nya.

3. CINTA PARA SIDDIQIN DAN ’ARIFIN

Iaitu mereka yang kenal betul pada Allah. Yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tetapi diri yang dicintai. Akhirnya sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai!

SESUNGGUHNYA muhabat cinta itu bersumber dari iman. Lantaran itu, dari imanlah orang dapat mencintai Allah sebagai cinta tingkat pertama, kemudian baru cintanya kepada sesuatu yang lain. Maka dengan itulah, orang yang mencintai Allah, tidak akan sama sekali mengorbankan hukum Allah kerana kepentingan pribadinya.

Subhanallah…